"Als je de mens in beweging brengt, zal die zichzelf helen." Gabrielle Roth

Onze activiteiten

Mijn leven en hart belichamen
Workshopreeks
Zo 11 december, 10:30-17:30

In deze workshop dansen we met mededogen en hoe de essentie en pure energie van deze basisemotie ons kan helpen om alle kleuren en schakeringen van onze gevoelens en emoties te omarmen. Die energie van mededogen, wanneer in beweging, can dit laten ontluiken zonder moeite, zelfs met een zekere “goedertierenheid”. We zullen keer op keer door de 5Ritmes gaan, om hiermee te dansen. Mededogen ligt onder en omvat het hele bereik van onze emoties, net zoals de verstilling alle andere ritmes omvat en draagt, het is er de bron van. Mededogen, het is alles zoals het is, het moet niet anders zijn. Er zijn zovele aspecten en kleuren van mededogen, inclusief alle emoties in al hun schakeringen en energieën, verweefd, soms fijn en soms grover en dichter. Onderliggend zijn we OK, wat we ook voelen of nog tegen houden, we zijn menselijke wezens, net zoals anderen. Geliefd, onvoorwaardelijk geliefd, ongeacht onze gebreken of kwaliteiten. Aan het eind van de dag kunnen we gevoed worden door deze ervaringen verweven in ons wezen, en kan het iets zijn om op terug te vallen wanneer we terug in ons normale leven stappen. Ik voel dankbaarheid om deze reis met jou te maken en over hoe dit zich specifiek ontvouwt voor elk van ons.

Nancy Harrison
Enroll
Clarissazaal, Begijnhof, Diest
Mijn leven en hart belichamen
Workshopreeks
Zo 15 januari, 10:30-17:30

In deze workshop dansen we met ons bang zijn en hoe de essentie en pure energie van deze basisemotie onze bondgenoot kan zijn om meer wakker te worden. Daardoor zijn we opmerkzaam in situaties waar dat nodig is, en kunnen we bewegen met wat er in ons omgaat, om duidelijker aan te voelen welke actie geschikt is om nu uit te voeren. Die pure energie van angst die ons wakker maakt om te doen wat nodig is, is echter niet altijd beschikbaar. Het kan zijn dat we, vooraleer we er toegang toe krijgen, eerst de angst meer moeten laten bewegen en doorwerken, angst die misschien werd ingehouden, bevroren, vervormd, of slecht gericht voor welke redenen dan ook. Natuurlijk blijven we de 5Ritmes dansen bij dit alles. Tegen het einde van de dag kunnen we momenten voelen waar we meer in onze eigen kracht vertoeven, en waar we meer genieten van onze levendigheid. Ik kijk uit naar deze dag die een belofte van rijkdom en verrassing in zich draagt.

Nancy Harrison
Enroll
Clarissazaal, Begijnhof, Diest
Mijn leven en hart belichamen
Workshopreeks
Zo 12 feb, 10:30-17:30

Een van de kwaliteiten die ik associeer met het eerste ritme (vloeiend) is aandacht. Wanneer we open staan voor de realiteit binnen ons hele lichaam, met al zijn gewaarwordingen, dan geven we aandacht aan wat er zich daar afspeelt. Dat kan het startpunt zijn voor een hele reis in onze innerlijke wereld, waar we nieuwsgierig mogen aanvoelen, ontdekken, verkennen, vinden en gewoon zijn. Zo kan onze aandacht een hele golf volgen en uitmonden in meer zelfbewustzijn. Ik ben benieuwd naar wat we zo allemaal mogen verzamelen op deze dag.

Edo Kesteloot
Enroll
Telesforos, Tielrode (bij Temse)
Mijn leven en hart belichamen
Workshopreeks
Zo 19 mar, 10:30-17:30

De pure energie van boosheid brengt wat nodig is, niet meer en niet minder; rechtop staand, zonder daarbij een te sterke lading te lozen, en zonder zich daarbij in te houden en dus niet alles te uiten wat nodig is op dat moment. Als we bewoond worden door die pure energie van boosheid, kan dat, eens geuit, leiden tot een groter gevoel van warmte voor de ander, en tot een opbouwende manier om kleurrijke en levendige draden van verbinding toe te voegen aan onze relaties. Het kan onze manier zijn om rechtop te staan, om te zeggen “dit ben ik, hier”, en “dit is belangrijk voor mij, dit is wat mijn hart nu wil zeggen”. We hebben echter niet altijd vrij toegang tot die pure assertieve boosheid, en we zullen ruimte nemen om te onderzoeken hoe we boosheid kunnen laten in actie komen, via vormen als geïrriteerd, ziedend of wrokkig zijn. We zullen steeds opnieuw onze 5Ritmes praktijk benutten om hierdoor te bewegen. Aan het einde van de dag kunnen we ons mogelijk iets rechter voelen staan, met meer begrip voor en verbinding met de ander, in lijf en leden. Ik kijk uit naar deze reis met jou, naar meer durven onszelf zijn, oprecht en waar. 

Nancy Harrison
Enroll
Clarissazaal, Begijnhof, Diest
Mijn leven en hart belichamen
Workshopreeks
Zo 16 apr, 10:30-17:30

Een van de kwaliteiten die ik associeer met het tweede ritme (staccato) is duidelijkheid. Wanneer we een brede aandacht hebben gegeven aan onze innerlijke wereld, kunnen we een volgende stap zetten: meer duidelijk benoemen welk aspect daarvan ons nu trekt, onze drijfveren meer helder afbakenen, en kiezen om daar verder mee op weg te gaan. Zo kunnen we meer gericht en sterker gemotiveerd ons levenspad beginnen volgen. Ik kijk uit naar wat we zo mogen ontdekken op deze dag.

Edo Kesteloot
Enroll
Clarissazaal, Begijnhof, Diest
Mijn leven en hart belichamen
Workshopreeks
Zo 14 mei, 10:30-17:30

In deze workshop dansen we met verdriet en hoe de essentie en pure energie van deze basisemotie ons vriendelijk kan helpen om voort te gaan en los te laten wat klaar is om los gelaten te worden. Dan kunnen we tijd nemen om zachtjes aan stappen te zetten in de ruimte die zich zo geopend heeft, en om met frisse ogen te kijken naar wat er overblijft. Het loslaten van verdriet kan een fijnheid en gevoeligheid brengen, een tedere warmte, een nederig vertrouwen om hoe dit klaar is om nu te gebeuren. Eens we geproefd hebben van het loslaten met die pure verdriet energie, en we voelen dat dit toegelaten en mogelijk is, dan kunnen we vaak meer vertrouwen in onszelf voelen groeien over los laten, een vertrouwen dat alle cellen van ons lichaam doorweekt. Tijd en ruimte te geven hieraan, terwijl we steeds blijven dansen door de 5Ritmes kan leiden tot meer vertrouwen en een zachtere openheid. We kunnen dan duidelijker zien waar we aan vast houden en wat we laten gaan, wat voelt als een echte stevige juistheid. Ik ben helemaal klaar om ons in deze reis te begeleiden, zodat we de stappen kunnen zetten, op maat en volgens het tempo van elk van ons, en ik kijk er naar uit om je daarin te verwelkomen.

Nancy Harrison
Enroll
Clarissazaal, Begijnhof, Diest
Mijn leven en hart belichamen
Workshopreeks
Zo 4 jun, 10:30-17:30

Een van de kwaliteiten die ik associeer met het derde ritme (chaos) is avontuur. Wanneer we onze innerlijke wereld aandacht hebben gegeven, en meer duidelijkheid hebben verworven over wat ons daarin nu trekt, dan kunnen we het avontuur aangaan om dieper te verkennen wat er zich daar nog zoal afspeelt, wat er onder of achter het bekende ligt. In dat avontuur verlaten we de begaande paden en geven we ons over aan wat we nog niet weten, volgen we onze intuïtie. Zo kunnen we omgaan met de wisselvalligheden van het leven. Ik vertrouw op onze vaardigheden om ons innerlijk kompas te volgen op deze dag.

Edo Kesteloot
Enroll
Turnzaal De Oogappel, Neeroeteren
Mijn leven en hart belichamen
Workshopreeks
Zo 24 sep, 10:30-17:30

In deze workshop dansen we met geaarde vreugde en hoe de essentie en pure energie van deze basisemotie ons kan helpen om de verlichting/opluchting te ervaren en er van te genieten, wanneer we onze emoties tijd en ruimte hebben gegeven om te bewegen op hun manier en tempo, niet meer en niet minder. Om echt ja te zeggen en die vreugde te verwelkomen wanneer ze opduikt in korte momenten, of langere warme en gelukzalige perioden, door ons hele lichaam. En soms is er een onderstroom van vreugde die doorgaat, waar alles soepel in beweging blijft, en in het moment en in de realiteit op gaat, nu en hier. De verlichting door ons hele lichaam, wanneer er minder spanning is, geslotenheid, of in de knoop zitten van emoties die niet werden toegelaten of aanvaard. Het mogelijk onverwachte plezier om te mogen vieren op een mooie belichaamde manier, en met dankbaarheid. We zullen door onze 5Ritmes praktijk gaan, iedere keer opnieuw, om hiermee te dansen, en daarbij zoveel als mogelijk toe te laten wat er in ons leeft. Ja, echt genieten van die vreugde, met voldoening, zonder twijfel of vragen. Aan het einde van de dag kan dat gevoel van geaarde verlichting, en mogelijk gelukzaligheid misschien zelfs een vanzelfsprekendheid zijn geworden, een normaal deel van ons leven, gevoeld in ons lichaam, tot in onze tenen. Ik kijk er naar uit om het verloop van deze reis met jou te volgen.

Nancy Harrison
Enroll
Clarissazaal, Begijnhof, Diest
Mijn leven en hart belichamen
Workshopreeks
Zo 22 okt, 10:30-17:30

Een van de kwaliteiten die ik associeer met het vierde ritme (lyrisch) is vrijheid. De vrijheid om wat we ontmoeten en vinden op ons levenspad creatief te gebruiken in ons leven, om onze kwaliteiten in te zetten voor de groepen waartoe we behoren. De vrijheid om voluit te bestaan binnen wat mogelijk is voor ons, in onze omgeving, en met de mensen rondom ons. Om geaard vanuit onze innerlijke realiteit in de wereld buiten ons te leven, met een nederige aanstekelijkheid. Ik voel me al opgetogen om te mogen genieten van de vruchten van deze dag.

Edo Kesteloot
Enroll
Telesforos, Tielrode (bij Temse)
Mijn leven en hart belichamen
Workshopreeks
Zo 19 nov, 10:30-17:30

In deze workshop dansen we met mededogen en hoe de essentie en pure energie van deze basisemotie ons kan helpen om alle kleuren en schakeringen van onze gevoelens en emoties te omarmen. Die energie van mededogen, wanneer in beweging, can dit laten ontluiken zonder moeite, zelfs met een zekere “goedertierenheid”. We zullen keer op keer door de 5Ritmes gaan, om hiermee te dansen. Mededogen ligt onder en omvat het hele bereik van onze emoties, net zoals de verstilling alle andere ritmes omvat en draagt, het is er de bron van. Mededogen, het is alles zoals het is, het moet niet anders zijn. Er zijn zovele aspecten en kleuren van mededogen, inclusief alle emoties in al hun schakeringen en energieën, verweefd, soms fijn en soms grover en dichter. Onderliggend zijn we OK, wat we ook voelen of nog tegen houden, we zijn menselijke wezens, net zoals anderen. Geliefd, onvoorwaardelijk geliefd, ongeacht onze gebreken of kwaliteiten. Aan het eind van de dag kunnen we gevoed worden door deze ervaringen verweven in ons wezen, en kan het iets zijn om op terug te vallen wanneer we terug in ons normale leven stappen. Ik voel dankbaarheid om deze reis met jou te maken en over hoe dit zich specifiek ontvouwt voor elk van ons.

Nancy Harrison
Enroll
Clarissazaal, Begijnhof, Diest
Mijn leven en hart belichamen
Workshopreeks
Zo 17 dec, 10:30-17:30

Een van de kwaliteiten die ik associeer met het vijfde ritme (verstilling) is verbondenheid. Verbondenheid met ons lichaam, ons gevoel, ons denken, onze ziel, en door dat alles een verbondenheid met wat ons overstijgt. Leven vanuit een diepe verbondenheid met essentiële waarden in ons geeft zin aan ons bestaan. Als we ons kunnen laven aan die bron dan kunnen we meer geïnspireerd en heel zijn. Ik voel me al stil worden bij het vooruitzicht om te mogen verblijven bij onze diepe verankering op deze dag.

Edo Kesteloot
Enroll
Clarissazaal, Begijnhof, Diest