"Als je de mens in beweging brengt, zal die zichzelf helen." Gabrielle Roth

Gabrielle Roth heeft haar werk ontwikkeld in de jaren 60 en 70 van de twintigste eeuw. In de jaren 80 heeft ze besloten, samen met haar zoon Jonathan Horan, om de ritmen niet voor zichzelf te houden, maar om ook anderen op te leiden om de vijf ritmen te verspreiden. Ze heeft dan vele opleidingen gegeven, met een interval van 3-4 jaar; sinds haar dood geeft Jonathan ze nu met een interval van 2 jaar.

Ze heeft ook een vereniging opgericht voor de lesgevers, de 5RTA (5 Rhythms Teachers Association). Afgestudeerde lesgevers kunnen zich verbinden met die vereniging en zo verdere bijscholing volgen, en mensen die bij hen dansen op het pad van de opleiding voorbereiden. Je kan de verbonden lesgevers vinden op de wereldwijde site 5rhythms.com. Enkel verbonden en afgestudeerde lesgevers mogen het merk '5 ritmen' en de afgeleide begrippen gebruiken.

Je zal op deze web site ook links vinden naar sommige activiteiten en een deel van het aanbod van enkele 5RTA en stafleden, gedegen lesgevers die we je aanraden. Op die manier wensen we het werk van Gabrielle verder bekend te maken en door te geven aan hen die zich er door getrokken voelen.