"Als je de mens in beweging brengt, zal die zichzelf helen." Gabrielle Roth

Welkom op de webstek van Ontluikende Beweging, de vzw waarin wij, Nancy en Edo, onze passie voor de vijf ritmen laten stromen. Wij kunnen ons geen leven zonder die beoefening meer voorstellen, en we nemen je graag mee in beweging, zodat je zelf mag ervaren wat het in jouw leven kan brengen. Neem gerust (regelmatig) een kijkje op deze webstek, en aarzel niet om je lichaam te laten proeven van een van onze lessen, en ons te laten weten wat je er ervaren of ontdekt hebt.

De vijf ritmen is een internationale beweging gestart door Gabrielle Roth, een Amerikaanse vrouw die gepassioneerd was door dans en hoe beweging ons kan vrijmaken. Wij hebben een twintigtal collega's in België, en honderden verspreid over de hele wereld. Daarom hebben we gekozen om naast onze eigen activiteiten, op deze webstek ook een selectie van activiteiten van onze (inter)nationale collega's op te nemen, als een bloemlezing van wat er zoal beschikbaar is. Je vindt er ook verwijzingen naar de Belgische en internationale agenda's.

Lichaamsintelligentie

Soms bedenk ik grote plannen, of kleinere plannen, over wat ik zou kunnen doen, over wat ik kan realiseren in de (nabije) toekomst. Na verloop van tijd stel ik mogelijk vast dat mijn gedachten echter blijven rond draaien zonder ergens toe te leiden.

Wanneer dit gebeurt kan ik me wenden tot de middelen die de 5 ritmen me aanreiken, en de golf gebruiken om mijn lieve en vernuftige denker te ondersteunen om enkele van die gedachten om te zetten in realiteit; natuurlijk kan het eindproduct dan afwijken van wat ik aanvankelijk bedacht had. Ik kan de bredere intelligentie van mijn lichaam zo gebruiken:

Het vloeiende brengt me in contact met mijn lichaam en zijn aanwezigheid in het hier en nu op de aarde, zodat de intelligentie van mijn vloeiende belichaamde zelf echt geaarde energie kan aanvoeren om mijn plan te voeden, terwijl ik verbonden ben met mijn instincten en met mijn vertrouwen in de boodschappen van mijn lichaam.

De staccato laat me toe om daarop verder te bouwen, het plan meer uit te werken, en voeling te krijgen met de concrete stappen die ik te nemen heb, en geeft me de kracht van doelgerichtheid om het plan uit te voeren.

In de chaos voeg ik de intelligentie toe van elke lichaamscel, van mijn tenen tot mijn vingertoppen. Door me daaraan over te geven kunnen er flitsen van intuïtie komen, die ik dan geleidelijk aan in me laat doorwerken om ze op te nemen in de realisatie van het plan. Ja, iets is aan het gebeuren, er komt echt iets van die plannen!

In het lyrische kunnen de elementen van de voorgaande ritmes hun vruchten voortbrengen in een uitgelezen balans. Mijn denken ervaart dan ruimte en gemak, intelligentie strekt zich uit over mijn hele lichaam en aspecten van mijn essentiële zelf komen tot uiting via mijn verbeelding om iets van mijn kleur, mijn persoonlijke toets toe te voegen aan de creatie.

In de verstilling vind ik een gevoel van vervuld zijn, inspiratie en nederigheid, wanneer ik besef dat niet enkel mijn kleine denker dit werk heeft volbracht; pas toen de andere delen van mezelf mochten bijdragen en het de controle kon los laten, kon het plan omgezet worden in werkelijkheid.

Aanraders

In november geeft onze collega Thea Spanjers de les in Fitopia, en in december is het de beurt aan Anne-Mieke Haazen.