"Als je de mens in beweging brengt, zal die zichzelf helen." Gabrielle Roth

Vrijheid

Zo 25 september, 10:30-17:30 2022

Een van de kwaliteiten die ik associeer met het vierde ritme (lyrisch) is vrijheid. De vrijheid om wat we ontmoeten en vinden op ons levenspad creatief te gebruiken in ons leven, om onze kwaliteiten in te zetten voor de groepen waartoe we behoren. De vrijheid om voluit te bestaan binnen wat mogelijk is voor ons, in onze omgeving, en met de mensen rondom ons. Om geaard vanuit onze innerlijke realiteit in de wereld buiten ons te leven, met een nederige aanstekelijkheid. Ik voel me al opgetogen om te mogen genieten van de vruchten van deze dag.

In deze reeks van tien workshops verkennen we in beweging afwisselend het golf kader doorheen Aandacht (vloeiend), Duidelijkheid (staccato), Avontuur (chaos), Vrijheid (lyrisch), en Verbondenheid (verstilling), en de basisemoties van het hartslag kader, Wakker (bangheid), Rechtop (boosheid), Loslaten (bedroefdheid), Verlichting (blijheid), en Omarmen (betrokkenheid). In elke workshop gaan we dieper in op één ritme of basisemotie, terwijl we bewegen door hele golven. Nancy zal de hartslag workshops geven, en Edo de golf workshops.

De reeks is opgezet als een verbonden geheel, maar elke workshop staat ook op zichzelf, dus je mag vrij deelnemen aan één of meerdere workshops of aan allemaal.

Kenmerken