"Als je de mens in beweging brengt, zal die zichzelf helen." Gabrielle Roth

Verbondenheid

Zo 17 dec, 10:30-17:30 2023

Een van de kwaliteiten die ik associeer met het vijfde ritme (verstilling) is verbondenheid. Verbondenheid met ons lichaam, ons gevoel, ons denken, onze ziel, en door dat alles een verbondenheid met wat ons overstijgt. Leven vanuit een diepe verbondenheid met essentiële waarden in ons geeft zin aan ons bestaan. Als we ons kunnen laven aan die bron dan kunnen we meer geïnspireerd en heel zijn. Ik voel me al stil worden bij het vooruitzicht om te mogen verblijven bij onze diepe verankering op deze dag.

In deze reeks van tien workshops verkennen we in beweging afwisselend het golf kader doorheen Aandacht (vloeiend), Duidelijkheid (staccato), Avontuur (chaos), Vrijheid (lyrisch), en Verbondenheid (verstilling), en de basisemoties van het hartslag kader, Wakker (bangheid), Rechtop (boosheid), Loslaten (bedroefdheid), Verlichting (blijheid), en Omarmen (betrokkenheid). In elke workshop gaan we dieper in op één ritme of basisemotie, terwijl we bewegen door hele golven. Nancy zal de hartslag workshops geven, en Edo de golf workshops.

De reeks is opgezet als een verbonden geheel, maar elke workshop staat ook op zichzelf, dus je mag vrij deelnemen aan één of meerdere workshops of aan allemaal.

Kenmerken