"Als je de mens in beweging brengt, zal die zichzelf helen." Gabrielle Roth

Rechtop

Zo 10 april, 10:30-17:30 2022

De pure energie van boosheid brengt wat nodig is, niet meer en niet minder; rechtop staand, zonder daarbij een te sterke lading te lozen, en zonder zich daarbij in te houden en dus niet alles te uiten wat nodig is op dat moment. Als we bewoond worden door die pure energie van boosheid, kan dat, eens geuit, leiden tot een groter gevoel van warmte voor de ander, en tot een opbouwende manier om kleurrijke en levendige draden van verbinding toe te voegen aan onze relaties. Het kan onze manier zijn om rechtop te staan, om te zeggen “dit ben ik, hier”, en “dit is belangrijk voor mij, dit is wat mijn hart nu wil zeggen”. We hebben echter niet altijd vrij toegang tot die pure assertieve boosheid, en we zullen ruimte nemen om te onderzoeken hoe we boosheid kunnen laten in actie komen, via vormen als geïrriteerd, ziedend of wrokkig zijn. We zullen steeds opnieuw onze 5Ritmes praktijk benutten om hierdoor te bewegen. Aan het einde van de dag kunnen we ons mogelijk iets rechter voelen staan, met meer begrip voor en verbinding met de ander, in lijf en leden. Ik kijk uit naar deze reis met jou, naar meer durven onszelf zijn, oprecht en waar. 

In deze reeks van tien workshops verkennen we in beweging afwisselend het golf kader doorheen Aandacht (vloeiend), Duidelijkheid (staccato), Avontuur (chaos), Vrijheid (lyrisch), en Verbondenheid (verstilling), en de basisemoties van het hartslag kader, Wakker (bangheid), Rechtop (boosheid), Loslaten (bedroefdheid), Verlichting (blijheid), en Omarmen (betrokkenheid). In elke workshop gaan we dieper in op één ritme of basisemotie, terwijl we bewegen door hele golven. Nancy zal de hartslag workshops geven, en Edo de golf workshops.

De reeks is opgezet als een verbonden geheel, maar elke workshop staat ook op zichzelf, dus je mag vrij deelnemen aan één of meerdere workshops of aan allemaal.

Kenmerken