"Als je de mens in beweging brengt, zal die zichzelf helen." Gabrielle Roth

Duidelijkheid

Zo 13 maart, 10:30-17:30 2022

Een van de kwaliteiten die ik associeer met het tweede ritme (staccato) is duidelijkheid. Wanneer we een brede aandacht hebben gegeven aan onze innerlijke wereld, kunnen we een volgende stap zetten: meer duidelijk benoemen welk aspect daarvan ons nu trekt, onze drijfveren meer helder afbakenen, en kiezen om daar verder mee op weg te gaan. Zo kunnen we meer gericht en sterker gemotiveerd ons levenspad beginnen volgen. Ik kijk uit naar wat we zo mogen ontdekken op deze dag.

In deze reeks van tien workshops verkennen we in beweging afwisselend het golf kader doorheen Aandacht (vloeiend), Duidelijkheid (staccato), Avontuur (chaos), Vrijheid (lyrisch), en Verbondenheid (verstilling), en de basisemoties van het hartslag kader, Wakker (bangheid), Rechtop (boosheid), Loslaten (bedroefdheid), Verlichting (blijheid), en Omarmen (betrokkenheid). In elke workshop gaan we dieper in op één ritme of basisemotie, terwijl we bewegen door hele golven. Nancy zal de hartslag workshops geven, en Edo de golf workshops.

De reeks is opgezet als een verbonden geheel, maar elke workshop staat ook op zichzelf, dus je mag vrij deelnemen aan één of meerdere workshops of aan allemaal.

Kenmerken