"Als je de mens in beweging brengt, zal die zichzelf helen." Gabrielle Roth

Avontuur

Zo 15 mei, 10:30-17:30 2022

Een van de kwaliteiten die ik associeer met het derde ritme (chaos) is avontuur. Wanneer we onze innerlijke wereld aandacht hebben gegeven, en meer duidelijkheid hebben verworven over wat ons daarin nu trekt, dan kunnen we het avontuur aangaan om dieper te verkennen wat er zich daar nog zoal afspeelt, wat er onder of achter het bekende ligt. In dat avontuur verlaten we de begaande paden en geven we ons over aan wat we nog niet weten, volgen we onze intuïtie. Zo kunnen we omgaan met de wisselvalligheden van het leven. Ik vertrouw op onze vaardigheden om ons innerlijk kompas te volgen op deze dag.

In deze reeks van tien workshops verkennen we in beweging afwisselend het golf kader doorheen Aandacht (vloeiend), Duidelijkheid (staccato), Avontuur (chaos), Vrijheid (lyrisch), en Verbondenheid (verstilling), en de basisemoties van het hartslag kader, Wakker (bangheid), Rechtop (boosheid), Loslaten (bedroefdheid), Verlichting (blijheid), en Omarmen (betrokkenheid). In elke workshop gaan we dieper in op één ritme of basisemotie, terwijl we bewegen door hele golven. Nancy zal de hartslag workshops geven, en Edo de golf workshops.

De reeks is opgezet als een verbonden geheel, maar elke workshop staat ook op zichzelf, dus je mag vrij deelnemen aan één of meerdere workshops of aan allemaal.

Kenmerken